DragonGaz


DragonGaz sp. z o.o. została założona jako spółka polskiego prawa handlowego we wrześniu 1993r. we Wrocławiu. Głównym i jedynym udziałowcem spółki była do roku 2015 niemiecka firma Drachen-Propangas GmbH z siedzibą we Frankfurcie nad Menem, zajmująca się od 1955 roku dystrybucją gazu płynnego na terenie Niemiec. Od 2015 roku w związku z decyzjami Właściciela udziały zostały sprzedana do Veroniki Holding S.p.A. z siedziba w Mediolanie. Już na początku 1994 roku DragonGaz sp. z o.o. rozpoczęła zaopatrywanie pierwszych klientów zbiornikowych w propan techniczny. W 1995 roku zakupiony został teren pod budowę pierwszego magazynu gazu płynnego w województwie opolskim, w tymże roku rozpoczęto również dystrybucję gazu płynnego w butlach. W początkowym okresie działalności, w latach 1994 – 1997, DragonGaz sp. z o.o. prowadziła dystrybucję gazu płynnego do zbiorników na terenie Dolnego Śląska oraz Wielkopolski. Od roku 1998 zakres działania firmy został rozszerzony na całą Polskę. W roku 2008 DragonGaz chcąc wzmocnić swoją pozycję na rynku w Polsce północnej, kupił od Orlengaz sp. z o.o. rozlewnie gazu płynnego w miejscowości Redaki w powiecie iławskim.

W roku 2015 Spółka podjęła decyzję o rozszerzeniu profilu działalności o segment dystrybucji paliw płynnych w związku z tym projektem nabyła i prowadzi sprzedaż paliw silnikowych z dwóch stacji paliw na terenie Dolnego Śląska.

W chwili obecnej Dragongaz sp. z o.o. zajmuje czwartą pozycję w Polsce, w segmencie instalacji zbiornikowych, pod względem ilości zaopatrywanych zbiorników gazowych. Firma posiada infrastrukturę magazynową, transportową, niezbędną do zabezpieczenia i właściwej obsługi klientów na terenie kraju.

    Otrzymaj ofertę od DragonGaz

    Wypełnij krótki formularz z danymi kontaktowymi oraz wskazaniem lokalizacji Twojej inwestycji, a skontaktujemy Cię z przedstawicielem handlowym firmy DragonGaz, który przygotuje ofertę dobraną dla Twoich potrzeb.

    Przeznaczenie instalacji: