1. Home
  2. /
  3. Przewodnik po instalacji zbiornikowej...
  4. /
  5. Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie...

Kiedy zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę

Kiedy obowiązuje zgłoszenie, a kiedy pozwolenie na budowę przy instalacjach zbiornikowych na gaz płynny LPG?

Jest to jest jednym z najczęściej pojawiających się pytań i problemów. Odpowiedź na powyższe pytanie nie jest oczywista dla osób które na co dzień nie zajmują się projektowaniem instalacji zbiornikowej oraz nie mieli do tej pory do czynienia z tego typu instalacją. Według obowiązujących przepisów prawa budowlanego odpowiedź jest jednoznaczna.

Zgodnie z art. 29 ust 1. pkt 19 Prawa budowlanego budowa instalacji na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem na gaz o pojemności do 7 m3, przeznaczonej do zasilania instalacji gazowej w domu jednorodzinnym nie wymaga pozwolenia na budowę.

To nie znaczy że nie musimy nic robić aby postawić zbiornik. Konieczne jest w tym przypadku dokonanie zgłoszenia budowy we właściwym terytorialnie Starostwie Powiatowym lub w Architekturze Urzędu Miasta.

Do zgłoszenia wymagane jest sporządzenie projektu budowlanego przez uprawnionego projektanta sporządzone na aktualnej mapie do celów projektowych. Projekt należy uzgodnić z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Konieczne jest również załączenie oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Czy wystarczy tylko zgłosić budowę zbiornika i tyle? Nie. Należy pamiętać że oprócz doprowadzenia gazu do budynku należy wykonać wewnętrzną instalacje gazu w budynku (czym jest wewnętrzna instalacja gazu jest opisałem tutaj), którą od 19 września 2020 r., po zmianie przepisów prawa budowlanego, można wykonać na podstawie zgłoszenia budowy do Starosty. Na obie instalacje można ująć w jednym projekcie lub wykonać osobne opracowania i przeprowadzić zgłoszenie osobno. Projekt budowlany musi zostać sporządzony przez uprawnionego projektanta jak wyżej i należy uzyskać ostateczne pozwolenie na budowę.

Mimo zmiany przepisów Inwestorowi wciąż przysługuje prawdo do uzyskania pozwolenia na budowę wewnętrznej instalacji.

Kiedy pozwolenie na budowę jest obowiązkowe?

Uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku budowy instalacji zbiornikowej gazu LPG zawsze jest wymagane w przypadku gdy instalacja zbiornikowa jest projektowana do budynków nie będących budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i służy m.in. do celów komercyjnych / produkcyjnych.