1. Home
  2. /
  3. Przewodnik po instalacji zbiornikowej...
  4. /
  5. Wielkości zbiorników gazu LPG...

Wielkości zbiorników gazu LPG i ich rodzaje

Rodzaje i wielkości zbiorników gazu LPG stosuje się w zależności od docelowego zapotrzebowania odbiorników gazu.


Zbiorniki gazu ziemnego dzielimy ze względu na ich wielkość oraz sposób posadowienia.

Wielkości zbiorników

Zbiorniki na gaz płynny są zbiornikami stalowymi o kształcie walca. Standardowe zbiorniki produkowane są o typowych wymiarach:

Pojemność zbiornika
[litrów]
Długość całkowita
[mm]
Średnica zewnętrzna
[mm]
270025451250
485043951250
670059401250

W przypadku konieczności zastosowania instalacji ze zbiornikami niestandardowymi konieczne jest wcześniejsza konsultacja z producentem zbiorników w celu ustalenia technicznych możliwości wykonania i dostarczenia na budowę.

Sposób posadowienia

Zbiorniki gazowe najczęściej wykonywane są jako zbiorniki naziemne lub podziemne. W razie konieczności dopuszcza się wykonanie zbiorników zakopcowanych.

Zbiorniki naziemne posadowione są na odpowiednio wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej położonej na gruncie.

Rodzaje i wielkości zbiorników - Schemat zbiornika naziemnego - widok z boku - www.zbiorniki-gazowe.pl

Zbiorniki podziemne posadowione są na odpowiednio wcześniej przygotowanej płycie fundamentowej posadowionej na głębokości 1,75 m pod poziomem terenu.

Rodzaje i wielkości zbiorników - Schemat zbiornika podziemnego - widok z boku - www.zbiorniki-gazowe.pl

W razie konieczności dopuszcza się posadowienie zbiorników na poziomie terenu i przysypanie ich warstwą ziemi, są to taka zwane zbiorniki zakopcowane.

Rodzaje i wielkości zbiorników - Schemat zbiornika zakopcowanego - widok z boku - www.zbiorniki-gazowe.pl

Wielkość płyty fundamentowej uzależniona jest w zależności od wielkości zastosowanego zbiornika.

Urząd Dozoru Technicznego

Wszystkie czynne zbiorniki gazu podlegają stałemu dozorowi wykonywanego przez Urząd Dozoru Technicznego.