1. Home
  2. /
  3. pozwolenie na budowę

Co to jest wewnętrzna instalacja gazu LPG

Wewnętrzna instalacja gazu LPG zasilana z zewnętrznej instalacji zbiornikowej gazu, zdefiniowano w przepisach jakimi są Warunki techniczne jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – Dział IV. Wyposażenie techniczne budynków – Rozdział 7. Instalacja gazowa na paliwa gazowe

Czytaj więcej….